จากรูปแบบผ้าทางวัฒนธรรม ความสามารถและความชำนาญ ในการทอผ้าจกไหมของช่างทอผ้าบ้านโคกหม้อ เราจึงพัฒนาต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยออกแบบสีสันและลวดลายใหม่ๆ แต่ยังคงผลิตด้วยกรรมวิธีแบบโบราณ ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ผ้าจกไหม...รายละเอียดจากรูปแบบผ้าทางวัฒนธรรม ความสามารถและความชำนาญ ในการทอผ้าจกไหมของช่างทอผ้าบ้านโคกหม้อ เราจึงพัฒนาต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยออกแบบสีสันและลวดลายใหม่ๆ แต่ยังคงผลิตด้วยกรรมวิธีแบบโบราณ ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ผ้าจกไหม รายละเอียด